काठमाडौंमा माओवादीको प्रदर्शन

- wSExD8Zf43I

[काठमाडौंमा माओवादीको प्रदर्शन _video url=”wSExD8Zf43I”]